Reducties door middel van DFMA methodiekopdrachtgever:NXP ITEC
business unit:Hightech systemen
markt:semiconductor industrie
doelgroep:O.E.M.

Voor ITEC heeft ACE bijgedragen aan het verlagen van de kostprijs van een module.

ITEC uit Nijmegen is een afdeling die binnen NXP die die bonding, wire bonding en testapparatuur voor NXP ontwikkelt en produceert. Een die bonder is een machine die halfgeleiders (dies) op een drager (leadframe) soldeert dan wel lijmt. De ITEC die-bonder houdt het wereldwijde snelheidsrecord van 13 producten per seconde, en is altijd in ontwikkeling als gevolg van de steeds hogere eisen die eraan gesteld worden zoals: toenemende productiesnelheid en nauwkeurigheid, kleiner wordende dies, en prijsdruk.

Een belangrijke getal om ITEC’s productiemachines te vergelijken met de concurrenten, is het quotiënt van productiesnelheid en kostprijs van een machine. Om de concurrentie voor te blijven kan de productiesnelheid worden verhoogd, de kostprijs worden verlaagd of beide. Voor ITEC heeft ingenieursbureau ACE bijgedragen aan het verlagen van de kostprijs van een module. Allereerst is het advies gegeven om de DFMA-methodiek (Design For Manufacturing and Assembly) toe te passen. Daarop is een DFMA cursus verzorgd voor de mechanisch engineers. Vervolgens is deze methode met succes toegepast op een tamelijk complexe module. Dit resulteerde in 34% minder onderdelen, 20% minder verschillende onderdelen en 28% kostenverlaging. Een aantal bestaande problemen met de module zijn opgelost en de verwachte afsteltijd is verkort, voor een kortere ombouwtijd van de machine in het veld is de modulariteit van de unit verhoogd, waardoor de module breder inzetbaar is.

De werkzaamheden bestonden uit:
- Organiseren van de DFMA-sessies
- Verzamelen van de problemen uit het veld, en de wensen voor de nieuwe module
- Op basis van deze inputs het redesign maken, tot aan TPD (Technical Product Documentation) incl. assemblage, test en afname documenten

Bekijk ook het artikel uit het Mechatronica en Machinebouw magazine van 2015:
ACE bespaart kosten bij NXP met DFMA