Kinetic Humor - Lichtkunstwerkopdrachtgever:Kinectic Humor
business unit:Constructietechniek
markt:Entertainment, Evenementen

Het project betreft de design en engineering van een bewegend lichtkunstwerk van Kinetic Humor welke permanent in Eindhoven komt te staan. Het zijn 2 verlichte vierkanten die een draaiende beweging omzetten in een rechtlijnige beweging (Peaucellier linkage).

Het lichtkunstwerk zal voor het eerst gepresenteerd worden tijdens het lichtkunstfestival GLOW 2016. Gezien de hoge tijdsdruk in het project heeft Kinetic Humor contact gezocht met ACE om mee te helpen in het ontwerpen van de constructie. Dit betrof het bewegingsmechanisme van de vierkanten, de aandrijving hiervan en ook de integratie met de verlichting. Heel enthousiast hebben Kinetic Humor en ACE samengewerkt in dit hectische project en gezamenlijk besluiten genomen om de voortgang en haalbaarheid te waarborgen. Ook heeft ACE met haar kennis uit de on- en offshore wereld kunnen helpen met de selectie van toeleveranciers. ACE heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het ontwerpen en doorrekenen van de horizontale balk waaraan de 2 vierkanten gemonteerd zullen worden.

  • Het ontwerpen, berekenen van de aandrijving en de constructie incl. lagering van de vierkantconstructies.

  • Het ontwerpen van de montagemethode voor de verlichtingsbakken.

  • Het ondersteunen in het ontwerpen van de bedradingsloop

  • Het ondersteunen in het verdere realisatieproces

Kinetic Humor

Kinetic Humor in de persoon van Ivo Schoofs werkt op het terrein van licht en kunst. In het verleden hebben ze o.a. ook de Large Fire Tornado en de Large Pendulum Wave op de kaart gezet als licht kunstwerken.