Indien u deze website van ACE gebruikt om een CV door te sturen dan zal deze bijzonderheden over de geschiedenis van uw loopbaan en andere persoonlijke gegevens bevatten zoals uw adres, telefoonnummer, geslacht en nationaliteit.

Uw CV kan gevoelige informatie bevatten die verband houdt met uw raciale of etnische afkomst, uw politieke overtuiging, uw religieuze of filosofische overtuiging, uw lidmaatschap van een vakvereniging, uw fysieke of mentale gezondheid, uw seksleven, misdrijven die u gepleegd hebt of eender welke strafrechtelijke procedures waar u bij betrokken bent. U hoeft ons niets van die informatie te bezorgen. Gelieve dat soort informatie niet in uw CV op te nemen, tenzij u ermee akkoord gaat dat we ze bijhouden en gebruiken voor rekruteringsdoeleinden in overeenstemming met deze privacyverklaring.

ACE zal uw persoonlijke gegevens verwerken met als doel de selectie en rekrutering in het kader van het afsluiten van een eventuele arbeidsovereenkomst. Wij verzamelen geen andere persoonlijke gegevens via de website en gebruiken ook de persoonlijke gegevens die via de website verzameld zijn niet voor enig ander doeleinde. We verwerken uw persoonlijke gegevens eerlijk en conform de wet en in overeenstemming met de wetten voor de bescherming van persoonsgegevens.

ACE zal de persoonlijke gegevens die u bezorgt (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of geschiedenis van uw loopbaan), of bijzonderheden over uw individuele bezoeken aan deze website niet vrijgeven aan derden, tenzij u daarmee expliciet instemt of als we het wettelijk verplicht achten.

ACE verbindt zich ertoe om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. We nemen een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens (inclusief de gegevens in uw CV) beschermd zijn tegen:
  • onrechtmatige toegang,
  • incorrect gebruik of vrijgave,
  • onrechtmatige wijziging of verandering
  • onwettige vernietiging of toevallig verlies.
Het internet is echter een open systeem en ACE kan niet garanderen dat de persoonlijke informatie die u opgeeft niet onderschept zal worden door anderen. Wij doen al het mogelijk om deze site zo foutenvrij mogelijk te onderhouden en een vlotte toegang te verzekeren. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid over de tijdelijke ontoegankelijkheid van de site voor redenen van onderhoud/verbeteringen, of te wijten aan technische defecten die buiten onze macht vallen.

ACE is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website. ACE behoudt zich ook uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Al onze werknemers en andere medewerkers die toegang hebben tot of betrokken zijn bij het verwerken van persoonlijke gegevens respecteren de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. We zullen uw persoonlijke gegevens zo lang bijhouden als die nodig zijn om rekruteringsdiensten te kunnen bieden.